การประปาส่วนภุมิภาคสวาขาสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมโครงการ “กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2565” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภุมิภาคสวาขาสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมโครงการ “กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2565”

10 พฤษภาคม 2565


การประปาส่วนภุมิภาคสวาขาสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมโครงการ “กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2565”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ นำโดย นางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้จัดการฯ นายอรุณ เพิ่มทรัพย์ หัวหน้างานผลิต น.ส.ทัศนีย์ เกตุภูงา หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันดำเนินการตามโครงการ "กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2565"  โดยใช้พื้นที่รอบบริเวณโรงกรองน้ำ หน่วยบริการเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย เป็นที่เพาะปลูก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่ออนุรักษ์ผืนป่าให้กับคนรุ่นหลัง
2.เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่างเปล่า ป้องกันหน้าดินถูกชะล้าง
3.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสามัคคีให้แก่พนักงาน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานและลูกจ้างในสังกัดเป็นอย่างดี
#PWAปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน 
#กปภปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน