การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

11 พฤษภาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 10  พฤษภาคม  2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ นำโดย นางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้จัดการฯ นายอรุณ เพิ่มทรัพย์ หวัหน้างานผลิต น.ส.ทัสนีย์ เกตุภูงา หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม Big cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ณ บริเวณโรงกรองน้ำหน่วยบริการเกษตรวิสัยโดยการทำความสะอาดภายในและภายนอกโรงกรองน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสะอาด เกิดความพึงพอใจและประทับใจ และเชื่อมั่นในการบริการ สะดวก สะอาด และสร้างความสามัคคีให้กับพนักงานและลูกจ้างในองค์กร กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน