กปภ.สาขามหาสารคาม ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามหาสารคาม ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2565

11 พฤษภาคม 2565


กปภ.สาขามหาสารคาม ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม นำโดย นาย ณ เณร วัฒนกูล  ผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม และนายดิลก กิตติภักดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2565 ณ บริเวณพื้นที่สถานีผลิตน้ำศูนย์ราชการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อมุ่งหวังปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกพนักงาน ให้รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน