กปภ.ข.6 ร่วมกับ โครงการหมู่บ้านเดอะวิลเลจชัยภูมิ ลงนาม MOU โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.6 ร่วมกับ โครงการหมู่บ้านเดอะวิลเลจชัยภูมิ ลงนาม MOU โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ประจำปี 2565

11 พฤษภาคม 2565


กปภ.ข.6 ร่วมกับ โครงการหมู่บ้านเดอะวิลเลจชัยภูมิ ลงนาม MOU โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ประจำปี 2565

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับ นางสาวณัฐริกา หาญกุดตุ้ม เจ้าของโครงการหมู่บ้านเดอะวิลเลจชัยภูมิ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ประจำปี 2565 โดยมี นายอัชนันท์ อุ่นโสดา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ คณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ อาคาร SCADA การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ประจำปี 2565 อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำในกลุ่มผู้ประกอบการที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายในพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ตลอดจนมุ่งเป็นต้นแบบการส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ำประปาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุนการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% สำหรับผู้อาศัยในโครงการที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน