กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกับ กปภ.ข.1 จัดโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Father’s Land) ปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกับ กปภ.ข.1 จัดโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Father’s Land) ปี 2565

12 พฤษภาคม 2565


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกับ กปภ.ข.1 จัดโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Father’s Land) ปี 2565

        วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี, นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 นำโดย นายสุธา สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นจำปี ต้นทองอุไร ต้นราชพฤกษ์ ต้นพยุง ต้นเฉลา ต้นตะแบกนา และต้นคูนขาว ในโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Father’s Land) ปี 2565 ณ สถานีสูบจ่ายน้ำบางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกพนักงานรวมถึงชุมชนให้รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อันเป็นแหล่งต้นน้ำและความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินไทยต่อไป 
 
#กปภปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน 
#PWAปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน