ผอ.กปภ.เขต ๑ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพนัสนิคม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผอ.กปภ.เขต ๑ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพนัสนิคม

19 พฤษภาคม 2565


ผอ.กปภ.เขต ๑ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพนัสนิคม

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพนัสนิคม และประชุมร่วมกับ นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เพื่อรับฟัง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายในการทำงานและการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ลูกค้า กปภ. มีน้ำใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง ณ สำนักงาน กปภ.สาขาพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 
เลื่อนขึ้นข้างบน