การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ จัดกิจกรรมโครงการ “กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ จัดกิจกรรมโครงการ “กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ปี 2565

20 พฤษภาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ จัดกิจกรรมโครงการ “กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ปี 2565

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล  ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรมโครงการ "กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" ปี 2565 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน ได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน นอกจากนี้ยังร่วมกันเก็บขยะบริเวณโดยรอบสถานีผลิตน้ำบ้านด่านเพื่อความสะอาดสวยงามและยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงานในสังกัดอีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน