กปภ.สาขาเกาะคา ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเกาะคา ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

20 พฤษภาคม 2565


กปภ.สาขาเกาะคา ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.65  นางอรวรรณ รัตนจักร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคาและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ บริเวณที่ราชพัสดุ ท้องที่ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ จำนวน 600 ต้น เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนอีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน