การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องแนวทางการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตน้ำประปา ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องแนวทางการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตน้ำประปา ประจำปี 2565

22 พฤษภาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องแนวทางการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตน้ำประปา ประจำปี 2565

ในวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดยนางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยนายเจริญ เสสล หัวหน้างานผลิต, นายปริญญา นวลมี หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องแนวทางการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตน้ำประปา ประจำปี 2565 โดยมีนายนพดล จันทร์จำปา หัวหน้างานเทคโนโลยีควบคุมผลิต และนายทศพลนคร ขันใส นายช่างไฟฟ้า 7 จากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เป็นผู้แนะนำ และบรรยาย ในครั้งนี้ การฝึกอบรม ทำให้เพิ่มความรู้ และศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน