การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำทับ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำทับ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

22 พฤษภาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำทับ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ดำเนินการออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ. เทศบาลตำบลลำทับ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๔.๐๐น. ทั้งนี้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่อำเภอลำทับ ซึ่งทำให้ประหยัดเรื่องเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ใช้น้ำ ซึ่งการออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่นั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จะดำเนินการออกรับชำระทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน (หากวันที่ ๒๐ เป็นวันหยุดทำการ จะดำเนินการในวันทำการแรกถัดไป มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาคลองท่อม นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองท่อม และทีมงานอำนวยการ กปภ.สาขาคลองท่อม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน