การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ลงพื้นที่พบลูกค้ารายใหญ่ ภายใต้กิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 12/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ลงพื้นที่พบลูกค้ารายใหญ่ ภายใต้กิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 12/2565

22 พฤษภาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ลงพื้นที่พบลูกค้ารายใหญ่ ภายใต้กิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 12/2565

กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่พบลูกค้ารายใหญ่ ภายใต้กิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยนานเจริญ เสสล หัวหน้างานผลิตและนายปริญญา นวลมี หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่พบปะลูกค้ารายใหญ่ ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปภ. ภายใต้กิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ในส่วนของกิจกรรมนี้ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะพูดคุย พร้อมทั้งรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาปรังปรุง ทั้งนี้ทาง กปภ.ได้ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำเบื้องต้น ตรวจสอบระบบประปาภายในสำนักงาน รวมทั้งให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลระบบประปาภายในสำนักงาน และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ Line Official @pwathailand ผ่าน แอปพลิเคชัน Line อีกด้วย มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาคลองท่อม นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองท่อม และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาคลองท่อม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน