กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เก็บขยะชายหาดบางแสน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เก็บขยะชายหาดบางแสน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

07 มิถุนายน 2565


กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เก็บขยะชายหาดบางแสน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะชายหาดบางแสน ภายใต้ชื่อโครงการ "กปภ.เขต ๑ ร่วมใจ คืนความสดใส ให้หาดบางแสน" ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นำโดยนายสุรวัฒน์ พลมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ พร้อมด้วยนายสุธา สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย นางพลอยนิสา กฤษแก้วบุญเรือง ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นางสาวกุลดา ศรีญาณลักษณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป นางอุไรวรรณ ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.เขต ๑ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เพื่อช่วยให้ชายหาดบางแสนคงความสวยงามตามธรรมชาติต่อไป เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

 
เลื่อนขึ้นข้างบน