กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

09 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดย นายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ, หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกันจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2565  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมันให้กับผู้ใช้น้ำที่เข้ามารับบริการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับการติดตามหนี้จากลูกค้าในส่วนของสำนักงานราชการ อีกทั้งแสดงความยินดีกับพนักงานที่ย้ายมาประจำ ณ สำนักงาน กปภ.สาขาปทุมธานี และย้ายไปรับตำแหน่งใหม่  พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบรางวัลให้ นางสาวปรัชนีญา ศาสตร์ปรีดี ตำแหน่งนักบัญชี 8 พนักงานดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565 ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรต่อไป ณ  บริเวณห้องประชุมใหญ่ กปภ.สาขาปทุมธานี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน