กปภ.เขต ๑ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๒๐ ณ สำนักงานชลประทานที่ ๙ จ.ชลบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๒๐ ณ สำนักงานชลประทานที่ ๙ จ.ชลบุรี

14 มิถุนายน 2565


กปภ.เขต ๑ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๒๐ ณ สำนักงานชลประทานที่ ๙ จ.ชลบุรี

 
 
 
 
 
 
 
 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายประยูร ศิรธนาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์ หัวหน้างานแหล่งน้ำ กองแผนและวิชาการ และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๒๐ (จ.ชลบุรี) พร้อมชมนิทรรศการ "๑๒๐ ปี กรมชลประทาน ๖ รัชกาล งานของแผ่นดิน" ซึ่งนำเสนอผลงานและนวัตกรรมงานชลประทาน สร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ ๙ จ.ชลบุรี โดยมีนายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๙ พร้อมคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

 
เลื่อนขึ้นข้างบน