กปภ.สาขามหาสารคาม จัดโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามหาสารคาม จัดโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

16 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขามหาสารคาม จัดโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม นำโดย นายณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม และนายดิลก กิตติภักดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  จัดโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ณ บ้านลาด ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยให้คำแนะนำและบริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนของประชาชนโดยไม่คิดค่าแรง เพื่อส่งเสริมให้บ้านเรือนประชาชนมีระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดรั่วไหล ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยไร้ประโยชน์ และแนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำประปาและบริการอื่นๆ ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมนี้ได้จัดทำแบบประเมินโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ด้วย (การถ่ายภาพได้ขออนุญาตและได้รับการยินยอมแล้ว เพื่อใช้ในการทำสื่อของ กปภ.เท่านั้น)

#มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน

#การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน