การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับกปภ.สาขาร้อยเอ็ด, สาขาโพนทอง และสาขาสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะประธานกรรมการ กปภ. ลงพื้นตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาร้อยเอ็ด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับกปภ.สาขาร้อยเอ็ด, สาขาโพนทอง และสาขาสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะประธานกรรมการ กปภ. ลงพื้นตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาร้อยเอ็ด

20 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับกปภ.สาขาร้อยเอ็ด, สาขาโพนทอง และสาขาสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะประธานกรรมการ กปภ. ลงพื้นตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาร้อยเอ็ด

วันนี้ (20 มิถุนายน 2565) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) โดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบหมายนางเยาวเรศ เตชะวงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้การการประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง และสาขาสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองในฐานะประธานกรรมการ กปภ. เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
ในการนี้ ประธานกรรมการ กปภ. ได้เข้ารับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน ตลอดจนนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน  ของกปภ.สาขาร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวนภัสวรรณ อินทุยศ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย และนายกิตติพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร หัวหน้างานแผนงาน กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมให้ข้อมูล 
 
 
จากนั้นได้เยี่ยมชมจุดบริการต่างๆ ในสำนักงานที่ผ่านการรับศูนย์ราชการสะดวก (GECC) พร้อมให้กำลังใจพนักงานของ กปภ. และขอให้รักษามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน