กปภ.ข.6 ร่วมกิจกรรมโครงการทวิภาคีเครือข่ายฯ กปภ.ข.6-7 ณ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) จ.อุดรธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.6 ร่วมกิจกรรมโครงการทวิภาคีเครือข่ายฯ กปภ.ข.6-7 ณ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) จ.อุดรธานี

20 มิถุนายน 2565


กปภ.ข.6 ร่วมกิจกรรมโครงการทวิภาคีเครือข่ายฯ กปภ.ข.6-7 ณ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) จ.อุดรธานี

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย และนายพฤหัส คำเรือน ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และตัวแทนพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ทวิภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสียและมุ่งเพิ่มศักยภาพการทำงาน" โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2565 ณ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) จ.อุดรธานี โดยมี นายกมล ศรีวงษ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) และคณะ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมมอบนโยบายการทำงาน จากนั้นได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 สายงาน ได้แก่ สายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และสายงานผลิต เพื่อเข้ารับฟังการอธิบายแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทำแบบทดสอบ และลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามในภาคกลางวัน เช่น การบำรุงรักษาระบบจำหน่าย การตรวจสอบน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ การตรวจสอบแรงดันน้ำจุดวิกฤต ตลอดจนการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ สำหรับภาคกลางคืน สายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ได้ร่วมประชุมวางแผนลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อทำ Step Test ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ อ.เมืองอุดรธานี มุ่งลดน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน