กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรม DSM INSIDE รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรม DSM INSIDE รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

21 มิถุนายน 2565


กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรม DSM INSIDE รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายในองค์กร (DSM INSIDE) นำโดยนายสุรวัฒน์ พลมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กปภ.เขต ๑ ร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) รวมถึงการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ โดยมุ่งหวังให้บุคลากรในสังกัดเกิดการตระหนักและมีจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างประหยัด ณ สำนักงาน กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน