กปภ.สาขามหาสารคาม จัดประชุมสายงานผลิต ติดตามการดำเนินงาน ISO, Water is Life และ WSP (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามหาสารคาม จัดประชุมสายงานผลิต ติดตามการดำเนินงาน ISO, Water is Life และ WSP

21 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขามหาสารคาม จัดประชุมสายงานผลิต ติดตามการดำเนินงาน ISO, Water is Life และ WSP

วันอังคารที่  21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม นำโดย นายณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม และนายดิลก กิตติภักดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม จัดประชุมสายงานผลิต นำโดย นายธนานันป์ เอี่ยมบุญเสริฐ หัวหน้างานผลิต และพนักงานลูกจ้างในสายงานผลิต เพื่อติดตามการดำเนินงาน ISO, Water is Lifeและ WSP เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดขององค์กร ณ ห้องประชุมระบบ SCADA สถานีผลิตน้ำห้วยคะคาง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 
เลื่อนขึ้นข้างบน