กปภ.ข.6 ร่วมเสวนาการบริหารระบบจ่ายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ณ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.6 ร่วมเสวนาการบริหารระบบจ่ายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ณ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ)

21 มิถุนายน 2565


กปภ.ข.6 ร่วมเสวนาการบริหารระบบจ่ายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ณ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ)

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) โดย กองระบบจำหน่าย นำโดย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วย นายพฤหัส คำเรือน ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ และหัวหน้างานในสังกัด ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารระบบจ่ายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การนำข้อมูลจากระบบ DMAMA มาวิเคราะห์และบริหารจัดการระบบจ่ายน้ำของสาขา Pressure Gradient รวมถึงข้อมูลแรงดันน้ำในจุดวิกฤต ภายใต้การจัดกิจกรรมโครงการทวิภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสียและมุ่งเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เป็นประธานการเสวนาฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.7 ผู้จัดการ กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.อุดรธานี และสาขาหนองบัวลำภู ตลอดจนหัวหน้างาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) พร้อมให้การต้อนรับโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) และคณะ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน