การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk ) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk ) ประจำเดือน มิถุนายน 2565

13 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk )  ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565
 
นำโดย นางวารุณี  ภิรมย์กิจ ผู้จัดการ พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด ร่วมประชุม "สนทนายามเช้า" ( Morning Talk ) ประจำเดือน มิถุนายน 2565โดยในการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมและวาระการติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
1. ผจก. แจ้งผลดำเนินงาน กปภ.สาขา
2. ให้ดำเนินการตรวจสอบหนี้ค้างชำระที่เกินกำหนด ให้ตรวจสอบอ่านมิเตอร์ผู้ใช้น้ำรายใหญ่
3. ให้ดำเนินจัดทำแผนการลดน้ำสูญเสีย การทำ STEP TEST และดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมท่อประปาที่แตก/รั่ว เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสีย 
4. แจ้งกำหนดทำกิจกรรม Big cleaniing Day
5. แจ้งกำหนดทำกิจกรรม โครงการน้ำประปา กปภ - อปท เพื่อปวงชน ปี 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน