กปภ.สาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2565

17 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 
 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางวารุณี  ภิรมย์กิจ ผู้จัดการ พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
ครั้งที่ 1/2565 ณ บริเวณ รอบสระพักตะก่อน และทางไปโรงสูบน้ำแรงต่ำลำห้วยลาด เพื่อให้พื้นที่ในการผลิตน้ำประปามีความสะอาด ปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ 
กปภ. สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ในด้านการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา ของ กปภ. ซึ่งทุกขั้นตอนมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและถูกสุขอนามัย
ดังวิสัยทัศน์ กปภ. "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา"

 
เลื่อนขึ้นข้างบน