#โครงการน้ำสะอาด (WSP : Water Safety Plan)ปี 2565# เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. กปภ.สาขาเกาะคา นำโดยนางอรวรรณ รัตนจักน์ ผจก.กปภ.สาขาเกาะคา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมนำเสนอการดำเนินการจัดการโครงการน้ำสะอาด (WSP : Water Safety Plan) ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ,คณะผู้แทนจากกรมอนามัย และคณะผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดลำปาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

#โครงการน้ำสะอาด (WSP : Water Safety Plan)ปี 2565# เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. กปภ.สาขาเกาะคา นำโดยนางอรวรรณ รัตนจักน์ ผจก.กปภ.สาขาเกาะคา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมนำเสนอการดำเนินการจัดการโครงการน้ำสะอาด (WSP : Water Safety Plan) ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ,คณะผู้แทนจากกรมอนามัย และคณะผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

30 มิถุนายน 2565


#โครงการน้ำสะอาด (WSP : Water Safety Plan)ปี 2565#  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. กปภ.สาขาเกาะคา นำโดยนางอรวรรณ รัตนจักน์ ผจก.กปภ.สาขาเกาะคา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมนำเสนอการดำเนินการจัดการโครงการน้ำสะอาด (WSP : Water Safety Plan) ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ,คณะผู้แทนจากกรมอนามัย และคณะผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

#โครงการน้ำสะอาด (WSP : Water Safety Plan)ปี 2565#
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. กปภ.สาขาเกาะคา นำโดยนางอรวรรณ รัตนจักน์ ผจก.กปภ.สาขาเกาะคา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมนำเสนอการดำเนินการจัดการโครงการน้ำสะอาด (WSP : Water Safety Plan) ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ,คณะผู้แทนจากกรมอนามัย และคณะผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน