รปก.๓ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการจ่ายน้ำในพื้นที่ กปภ.ข.๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รปก.๓ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการจ่ายน้ำในพื้นที่ กปภ.ข.๑

18 กรกฎาคม 2565


รปก.๓ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการจ่ายน้ำในพื้นที่ กปภ.ข.๑

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ จัดประชุมติดตามการดำเนินการจ่ายน้ำในพื้นที่กปภ.ข.๑ โดย นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓) เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ นายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมการประชุมฯ และ ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference ซึ่งการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามการดำเนินการจ่ายน้ำในพื้นที่และ แก้ปัญหาการจ่ายน้ำ การลดอัตราน้ำสูญเสีย การขยายเขตพื้นที่ส่งจ่ายน้ำประปา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของ กปภ. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๒ กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 
เลื่อนขึ้นข้างบน