กปภ.ข.6 จัดพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมรวมพลังจิตอาสาฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.6 จัดพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมรวมพลังจิตอาสาฯ

27 กรกฎาคม 2565


กปภ.ข.6 จัดพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมรวมพลังจิตอาสาฯ

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.ข.6 ร่วมพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพนักงานที่ดีของแผ่นดิน พร้อมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยการร่วมมือ ร่วมใจ ทำความสะอาดโดยรอบสำนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาน ณ สำนักงาน กปภ.ข.6 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน