กปภ.สาขามหาสารคาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการน้ำประปาดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามหาสารคาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการน้ำประปาดื่มได้

02 สิงหาคม 2565


กปภ.สาขามหาสารคาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการน้ำประปาดื่มได้

วันจันทร์ที่  1 สิงหาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม โดย นายณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม และนายดิลก กิตติภักดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ได้มอบหมายให้งานผลิต ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการน้ำประปาดื่มได้ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำตามแผนที่กำหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจ ประทับใจ และความมั่นใจในคุณภาพน้ำของ กปภ. ให้กับลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ. มุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ ให้ได้ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ลูกค้าที่รับบริการน้ำประปาของ กปภ. มีน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ดังวิสัยทัศน์ กปภ. "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา" ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน-สู่ยั่งยืน

#การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน