กปภ.ข.6 จัดกิจกรรมโครงการโรงงานสีขาว สุ่มตรวจสุขภาพพนักงาน (ตรวจหาสารเสพติด) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.6 จัดกิจกรรมโครงการโรงงานสีขาว สุ่มตรวจสุขภาพพนักงาน (ตรวจหาสารเสพติด)

03 สิงหาคม 2565


กปภ.ข.6 จัดกิจกรรมโครงการโรงงานสีขาว สุ่มตรวจสุขภาพพนักงาน (ตรวจหาสารเสพติด)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบหมายให้ นายสมพร นันตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ (ประธานคณะทำงานโครงการโรงงานสีขาว) พร้อมด้วยคณะทำงาน กปภ.ข.6 จัดกิจกรรมสุ่มตรวจสุขภาพพนักงาน (ตรวจหาสารเสพติด) เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรกงานจังหวัดขอนแก่น ศูนย์อำนวยการป้องกันยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ทั้งนี้ ผลการสุ่มตรวจหาสารเสพติดไม่พบพนักงานมีสารเสพติดในร่างกาย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6

 
เลื่อนขึ้นข้างบน