กปภ.สาขามหาสารคาม จัดพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นพนักงานที่ดีของแผ่นดิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามหาสารคาม จัดพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นพนักงานที่ดีของแผ่นดิน

03 สิงหาคม 2565


กปภ.สาขามหาสารคาม จัดพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นพนักงานที่ดีของแผ่นดิน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม นำโดย นาย ณ เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม และนายดิลก กิตติภักดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพนักงานที่ดีของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงาน กปภ.สาขามหาสารคาม

 

#ถวายพระพร #ถวายสัตย์ปฏิญาณ

#การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน