กปภ.สาขาบ้านตาขุน ลงพื้นที่ทำ Step Test และหาท่อแตกรั่ว ในพื้นที่แม่ข่ายบ้านตาขุน ฝั่งโรงพยาบาล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ลงพื้นที่ทำ Step Test และหาท่อแตกรั่ว ในพื้นที่แม่ข่ายบ้านตาขุน ฝั่งโรงพยาบาล

04 สิงหาคม 2565


กปภ.สาขาบ้านตาขุน ลงพื้นที่ทำ Step Test และหาท่อแตกรั่ว ในพื้นที่แม่ข่ายบ้านตาขุน ฝั่งโรงพยาบาล

smileyกปภ.สาขาบ้านตาขุน ลงพื้นที่ทำStep Test และหาท่อแตกรั่ว ในพื้นที่แม่ข่ายบ้านตาขุน ฝั่งโรงพยาบาลsmiley

yesวันที่3 – 4 สิงหาคมพ.ศ. 2565 เวลา 22.00 น. – 03.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุนบริหารงานโดยนายพรประเสริฐแก้วสุขศรีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุนมอบหมายให้ นายพิริยะณรงค์ฤทธิ์หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียพร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัดลงพื้นที่ทำStep Test และหาท่อแตกรั่ว ในพื้นที่แม่ข่ายบ้านตาขุน ฝั่งโรงพยาบาล เพื่อเร่งลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายและเสริมสร้างความมั่นคง ด้นการบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ แก่ลูกค้า  

เพื่อเดินหน้าตามแผนการบรอหารการจัดการน้ำสูญเสีย (DAM) ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กปภ. ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

📍: ภาพถ่ายได้รับอนุญาตจากบุคคลภายในภาพเรียบร้อยแล้ว

 
เลื่อนขึ้นข้างบน