การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ร่วมประชุมกับตัวแทนอ่านมาตร จาก บริษัท ดี.พี.ดี ซิสเท็ม จำกัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ร่วมประชุมกับตัวแทนอ่านมาตร จาก บริษัท ดี.พี.ดี ซิสเท็ม จำกัด

03 สิงหาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ร่วมประชุมกับตัวแทนอ่านมาตร จาก บริษัท ดี.พี.ดี ซิสเท็ม จำกัด

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 จ่าสิบตรีสุเทพ ลี้ยุทธานนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงาน ร่วมประชุมกับตัวแทนอ่านมาตรจาก บริษัท ดี.พี.ดี ซิสเท็ม จำกัด เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการอ่านมาตร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผู้จัดการได้กำชับตัวแทนอ่านมาตรให้ปฏิบัติตามสัญญาการจ้างฯ และระเบียบของ กปภ. อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน