ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,380,971 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,364,310 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 164,873,164 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 154,367,344 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 107,732,147 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/06/2018 กปภ.ทุ่มงบ 200 ล้านบาท ปรับปรุงขยายประปาอุตรดิตถ์ - ตรอน
2 21/06/2018 กปภ.สาขาเด่นชัย เดินหน้าเพิ่มผู้ใช้น้ำ กับ PWA Digital Bill กปภ.4.0
3 21/06/2018 กปภ.สาขาพยุหะคีรีเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ครั้งที่ 1/2561
4 21/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการในการตรวจสอบ ความพร้อมการให้บริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center)
5 21/06/2018 กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2561
6 21/06/2018 กปภ.สาขาสมเด็จ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่หน่วยงานในท้องถิ่น
7 21/06/2018 กปภ.สาขาท่าตะโกออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่คืนความสุขให้ประชาชน” ประจำเดือนมิถุนายน 2561
8 21/06/2018 กปภ.สาขากำแพงเพชร นำพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
9 21/06/2018 กปภ.สาขากำแพงเพชร บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำ ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปา พร้อมขอติดตั้งประปาใหม่ (นอกสถานที่) ณ วัดแก้วสุริฉายด์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
10 21/06/2018 กปภ.สาขากำแพงเพชร ขอหยุดจ่ายน้ำประปา (ชั่วคราว) เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำขนาด 100 มม.ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/06/2018 กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณหน้าไอโฮมชวนิต_21/06/61
2 21/06/2018 กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนประปา ขนาด 100 มม. บริเวณสี่แยกถนนวงค์คำพา_21/06/61
3 21/06/2018 กปภ.สาขาสมเด็จ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณหน่วยบริการสหัสขันธ์_21/06/61
4 21/06/2018 กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม._21/06/61
5 21/06/2018 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนประปา_21/06/61
6 21/06/2018 กปภ.สาขาคลองท่อม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณสามแยกไปสระมรกต_21/06/61
7 21/06/2018 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณใกล้บ้านเลขที่ 110_21/06/61
8 21/06/2018 ประกาศ กปภ.สาขาราชบุรี เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
9 21/06/2018 กปภ.สาขาปักธงชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณทางเข้าดอนขวาง _21/06/2561
10 21/06/2018 กปภ.สาขาราชบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณหน้ากปภ.สาขาราชบุรี ม.1 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี _21/06/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน