ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,190,226 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,179,151 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 143,149,233 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 134,786,272 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 100,709,339 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 29/03/2017 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า
2 29/03/2017 กปภ.ข.9 ร่วมกับ กฝภ.1 จัดอบรมหลักสูตรการตลาดในศตวรรษที่ 21
3 29/03/2017 กปภ.ชม.(พ) ลงพื้นที่ ต.สุเทพ ออกให้บริการในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
4 29/03/2017 กปภ.สาขาเทิง เติมใจให้กัน ประชาสัมพันธ์เพิ่มผู้ใช้น้ำ
5 29/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนใหม่เข้าท่อเมนเดิม
6 29/03/2017 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม 2560
7 29/03/2017 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 29/03/2017 กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรม 5ส. (Big Cleaning Day)
9 29/03/2017 กปภ.สาขาโพนทอง ดำเนินการล้างถังตกตะกอนและถังน้ำใส พร้อมทำความสะอาดบริเวณโรงกรองน้ำ หน่วยบริการร่องคำ
10 29/03/2017 กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๗ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
เลื่อนขึ้นข้างบน