ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,380,971 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,364,310 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 164,873,164 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 154,367,344 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 107,732,147 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 25/06/2018 กปภ. ทุ่มงบกว่าหมื่นล้าน พัฒนาระบบประปาอย่างยั่งยืน
2 25/06/2018 กปภ.เขต 10 ส่งเสริมองค์ความรู้และศักยภาพพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกิจการประปา ณ บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด
3 25/06/2018 กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุทัยธานี รุกเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่
4 25/06/2018 กปภ.สาขาสมเด็จ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างหน่วยงาน ก่อนเวลาให้บริการ
5 25/06/2018 กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบน้ำดื่มสนับสนุนบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด RUN AGAINST DRUGS” จังหวัดกำแพงเพชร
6 25/06/2018 กปภ.สาขาระยอง จัดกิจกรรม จ่าย ชวน(รักษ์แหล่งน้ำ) แจก
7 25/06/2018 กปภ.สาขาพนมสารคาม ดำเนินการโครงการประปาทันใจ ประจำปี ๒๕๖๑
8 25/06/2018 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ประจำปี ๒๕๖๑
9 25/06/2018 กปภ.เขต 1 ร่วม กปภ. สาขาระยองดำเนินกิจกรรม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
10 25/06/2018 มิสเตอร์ประปาทันใจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ให้บริการประชาชน

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 25/06/2018 กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าโรเรียนโคกสำราญตรงข้ามโลตัสโคกสำโรง _25/06/61
2 25/06/2018 กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซ.หมอพูน _25/06/61
3 25/06/2018 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณ ก่อนถึงโรงแรม VC ( จำนวน 2 จุด) _25/06/61
4 25/06/2018 กปภ.สาขา ชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ถนนพระยาสัจจา -คีรี _25/06/61
5 25/06/2018 กปภ.สาขา น้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านฟากพอง _25/06/61
6 25/06/2018 กปภ.สาขา บ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ หน้าโครงการพีวิลเลจ _25/06/61
7 25/06/2018 กปภ.สาขา สมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ถนนลาดใหญ่ _25/06/61
8 25/06/2018 กปภ.สาขาภูเขียว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่อสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ สถานีผลิตน้ำบ้านเป้า _25/06/61
9 25/06/2018 กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ์ _25/06/61
10 25/06/2018 กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนบริพัตรศึกษา _25/06/61
เลื่อนขึ้นข้างบน