ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับ งานควบคุมน้ำสูญเสีย กรจ.2 กปภ.เขต 2  นำโดย นายภักดี  คำแดง หัวหน้างานควบคุมน้ำสูญเสีย  เร่งรัดลดปริมาณน้ำสูญเสีย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กปภ. กำหนด

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ งานควบคุมน้ำสูญเสีย กรจ.2 กปภ.เขต 2 นำโดย นายภักดี คำแดง หัวหน้างานควบคุมน้ำสูญเสีย เร่งรัดลดปริมาณน้ำสูญเสีย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กปภ. กำหนด

22 พฤศจิกายน 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน