ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน เข้าร่วมพิธิเปิด "ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตลาดสาขาลำพูน จังหวัดลำพูน" ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ตลาดกลางป่าเห็ว ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ทั้งนี้ นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 และนายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ ของ กปภ. ในพิธีเปิดงานดังกล่าว

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน เข้าร่วมพิธิเปิด "ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตลาดสาขาลำพูน จังหวัดลำพูน" ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ตลาดกลางป่าเห็ว ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ทั้งนี้ นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 และนายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ ของ กปภ. ในพิธีเปิดงานดังกล่าว

18 มกราคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน