ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย สนับสนุนน้ำประปาสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค ให้กับ นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย สนับสนุนน้ำประปาสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค ให้กับ นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2561

16 พฤศจิกายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดจันทบุรี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม กาแฟสัญจร ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดจันทบุรี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม กาแฟสัญจร ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

15 พฤศจิกายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน