ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ ด้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของภาครัฐ จัดพื้นที่ติดตั้งอ่างล้างมือและจุดบริการแอลกอฮอล์เจลไว้บริการสำหรับประชาชน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ ด้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของภาครัฐ จัดพื้นที่ติดตั้งอ่างล้างมือและจุดบริการแอลกอฮอล์เจลไว้บริการสำหรับประชาชน

29 มีนาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน