ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าป๋วย เพื่อศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าป๋วย เพื่อศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

14 กุมภาพันธ์ 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน