ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ และสาขาชัยบาดาล เข้าพบโรงเรียนในโครงการตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี เพื่อเตรียมการจัดพิธีมอบใบประกาศรับรองคุณภาพน้ำดื่ม ประจำปี 2555

งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ และสาขาชัยบาดาล เข้าพบโรงเรียนในโครงการตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี เพื่อเตรียมการจัดพิธีมอบใบประกาศรับรองคุณภาพน้ำดื่ม ประจำปี 2555

14 มิถุนายน 2555

เลื่อนขึ้นข้างบน