ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) เริ่มดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาส๑/๕๕ปฐมฤกษ์ด้วยภารกิจรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กิจกรรม   กปภ.เพื่อน้องเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พ่อของแผ่นดิน

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) เริ่มดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาส๑/๕๕ปฐมฤกษ์ด้วยภารกิจรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กิจกรรม กปภ.เพื่อน้องเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พ่อของแผ่นดิน

07 ตุลาคม 2554

เลื่อนขึ้นข้างบน