ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนและไม่ไหลในบางเวลา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนและไม่ไหลในบางเวลา

18 กุมภาพันธ์ 2557


ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนและไม่ไหลในบางเวลา

 

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด

เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนและไม่ไหลในบางเวลา

          ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด จะทำการเชื่อมประสานท่อเมนจ่ายน้ำชนิด HDPE ขนาดส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มิลลิเมตร บริเวณ ถนนรัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา ทำให้น้ำประปาไหลอ่อนและไม่ไหลในพื้นที่ช่วงถนนสุริยเดชดำรง - ถนนราชการดำเนิน

          ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด จึงใคร่ขอเรียนประชาสัมพันธ์ขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำของ การประปาส่วนภูมิภาค ได้สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน พร้อมนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน