การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง หยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง หยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง หยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 22.00. ถึงเวลา 04.00 . เพื่อทำการทดสอบ Step Test พื้นที่ DMA – TS – 02 หน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ซึ่งจะส่งผลกระทบให้น้ำประปาในพื้นที่ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41,405 ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช, ท่าแพใต้, พัฒนาการ 1-14, หมู่บ้านพัฒนาการ 1-14, ถนนเปรมประชา 1-4, ถนนราชบริพาร, โรงพยาบาลทุ่งสง, ถนนเวชพฤกษ์พิทักษ์, ถนนสำราญใจ, สถานีตำรวจทุ่งสง, ข้างสหไทย(แยกตลาดเกษตร), ถนนทุ่งสง-ห้วยขัน, เมืองทอง, วังรวย-ในอ่าง, หมู่บ้านฟิลิโอ, หมู่บ้านแม่สุภา, ที่วัง-ถ้ำใหญ่, หมู่บ้านนายไสว ชาญอาวุธ, ซอยไทยเสถียร, ซอยโรงแรมแกรนเซาเทรินด์, หมู่บ้านทวีสุข, หนองอาม, โรงแรมเอ็นพี, ถนนทางหลวงหมายเลข 41, 4116,41 (เอเชีย), หมู่บ้านโกหนุน, ซอยหนองแสง, บ้านลุ่มพ้อ, ซอยประสานมิตร, ซอยสามารถ, หมู่บ้านสหมิตร, หมู่บ้านสวนพฤกษา2, โรงแรมทองภักดี, แยกโคกบก, โคกบก 1-3, นาไม้ไผ่, บ้านไสยอ, บ้านควนเนียง, หนองแร้ง, ไปเกาะนางยวน, อบต.นาโพธิ์-ควนสหกรณ์, ถนนรางรถไฟ, ถนนชัยชุมพล 1 – 2 , วงเวียนนาฬิกา, ถนนศิลปะนุสรณ์, ถนนผดุงราษฎร์, ถนนธรรมสุนทรอุทิศ, ถนนนิกรบำรุง, ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1-9, ถนนทุ่งสง-นาบอน(สายเก่า), เทศบาลเมืองทุ่งสง, คอกวัว, หมุ่บ้านสุมิตรา, บ้านรักเกียรติ, บ้านทิวเทียน, คลองขี่เปล, หมู่บ้านหมวดรัตน์, บ้านนาคำทวด 1 – 9, ถนนวังหีบ 1-7, ถนนต้นแค-วังหีบ, ถนนหองเหรียง, ไปบ้านลุ่มพ้อ, พรหมศร, ไปบ้านหนองพลอง ม.7, ซอยขนมจีน, โคกบก 1-3 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลทั้งหมด

 

ทั้งนี้ เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ดำเนินการแล้วเสร็จจะทำการเปิดจ่ายน้ำได้ตามปกติในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด

ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง จึงใคร่ขอให้ผู้ใช้น้ำโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย หากท่านมีความสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง หมายเลขโทรศัพท์ 0-7541-1339 หรือ 0-7541-1584การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหยุดจ่ายน้ำในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน