กปภ.สาขากุฉินารายณ์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่ รพ.เขาวง-บ้านซ้ง ตั้งแต่บัดนี้-เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยประมาณ ของวันนี้ (วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากุฉินารายณ์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่ รพ.เขาวง-บ้านซ้ง ตั้งแต่บัดนี้-เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยประมาณ ของวันนี้ (วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

08 กุมภาพันธ์ 2560


กปภ.สาขากุฉินารายณ์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่ รพ.เขาวง-บ้านซ้ง ตั้งแต่บัดนี้-เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยประมาณ ของวันนี้ (วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

          วันนี้ (วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) กปภ.สาขากุฉินารายณ์  แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่ "รพ.เขาวง-บ้านซ้ง" เนื่องจากกรมทางหลวงขุดวางท่อระบายน้ำส่งผลให้ท่อประปาแตก ซึ่งในขณะนี้ ทาง กปภ.สาขากุฉินารายณ์ กำลังดำเนินการซ่อมแซม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงช่วงเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยประมาณ

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  กปภ.สาขากุฉินารายณ์ โทร ๐๔๓-๘๕๑-๓๒๓ หรือ PWA CALL CENTER ๑๖๖๒

 


 
เลื่อนขึ้นข้างบน