การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประกาศน้ำประปาไหลอ่อน ถึงไม่ไหล ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.0-17.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน