ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.


ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

     ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง จะดำเนินการตัดประสานท่อ AC ⌀ ๓๐๐ มม. เพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว ให้กับศาลจังหวัดระยอง บริเวณ อาคาร ๑๔ บัลลังก์ ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ซึ่งเกิด ผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน ในบริเวณพื้นที่เฉพาะ สำนักงานอบจ.ระยอง, สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง, โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง, โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง และถ.กรอกยายชา ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ น้ำจะไม่ไหลปกติในทันที ดังนั้นกปภ.สาขาระยอง จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐ หรือที่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๕๔๐-๐๔๔๕ และ UU Call Center ๑๑๔๑ กด ๕๕๕๕

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุเคราะห์ความประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วย

      ประกาศไว้ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน