ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายวีระพล จันทรสกา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว
ที่อยู่
157/1 หมู่ 5
ต.ลาดยาว
อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์
60150
โทรศัพท์
0-5627-1432
โทรสาร
0-5627-1432
Email
veraponj@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 8,052 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,367 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 165,424 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 153,762 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 128,226 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 28/05/2024 บอร์ด กปภ. ติดตามความคืบหน้าเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำโพธาราม จ.ราชบุรี
2 28/05/2024 ผู้บริหารและพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2567
3 28/05/2024 กปภ.สาขาสันกำแพง ดำเนินกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Father's Land) ประจำปี 2567
4 28/05/2024 กปภ.สาขาบางมูลนาก ดำเนินกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2567
5 28/05/2024 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
6 28/05/2024 กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเพื่อ แผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Father's Land) ประจำปี 2567
7 28/05/2024 กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมประชุมซักซ้อมความรู้ความเข้าใจ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างเหมาบริการและจ้างทำของ กปภ. และการใช้งานระบบสารสนเทศการจ้างเหมาบริการในรูปแบบออนไลน์
8 28/05/2024 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ดำเนินกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน-สู่ความยั่งยืน
9 28/05/2024 การดำเนินการซ่อมท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียตามเป้าหมาย
10 28/05/2024 กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติด ภายใต้โครงการ "โรงงานสีขาว"

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 28/05/2024 กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินซ่อมท่อ PVC 300 มม. บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร 19_28/05/67
2 28/05/2024 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินซ่อมท่อ HDPE 315 มม. บริเวณอยู่หมู่บ้านแฟคเตอรี่แลนด์1_28/05/67
3 28/05/2024 กปภ.สาขาชะอวด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 28 พ.ค. 67 22:00 น. - 29 พ.ค. 67 01:00 น._28/05/67
4 28/05/2024 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม.บริเวณสะพานคลองลำหวายลิง_28/05/67
5 28/05/2024 กปภ.สาขาเถิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้าง PRV บริเวณตู้ DMA03_28/05/67
6 28/05/2024 กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมปั๊มเสริมแรงดัน ชำรุด บริเวณ ซอย 10 ต.มะขามคู่_28//05/67 (3 จุด)
7 28/05/2024 กปภ.สาขาศีขรภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 150 มม. บริเวณ หน้าตลาดนัด โค-กระบือ อ.ศีขรภูมิ_28/05/67
8 28/05/2024 กปภ.สาขาสมเด็จ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 200 มม. บริเวณทางเข้าวัดสักวัน_28/05/67
9 28/05/2024 กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณในซอยเกาะกันเกราน้อย_28/05/67
10 28/05/2024 กปภ.สาขากุมภวาปี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด100 มม. บริเวณศาลาประชาคม_28/05/67
เลื่อนขึ้นข้างบน