ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายมณฑล ฮุยเฮง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย
ที่อยู่
391 หมู่ที่ 1
ต.นครไทย
อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
65120
โทรศัพท์
0-5538-9084
โทรสาร
0-5538-9084
Email
MontolH@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,459 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 104,912 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 102,854 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 81,359 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการชาติตระการ องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าแดง แม่น้ำภาค 404 115
2 หน่วยบริการชาติตระการ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสะแก 1,722 622
3 หน่วยบริการชาติตระการ เทศบาลตำบล ป่าแดง 4,502 2,064
4 แม่ข่ายนครไทย องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกะท้าว แม่น้ำแควน้อย , อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคูบ 4,301 1,592
5 แม่ข่ายนครไทย องค์การบริหารส่วนตำบล เนินเพิ่ม 4,982 1,552
6 แม่ข่ายนครไทย เทศบาลตำบล นครไทย 9,164 4,009
รวม 25,075 9,954

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 5/2561
2 21/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี ออกสำรวจท่อแตกท่อรั่ว
3 21/11/2018 กปภ.สาขาพิษณุโลก มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
4 21/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 4/2562
5 21/11/2018 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
6 21/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
7 21/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๑
8 21/11/2018 กปภ.สาขาชัยนาท ร่วมกิจกรรมและมอบน้ำดื่มบรรจุขวดในกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง จังหวัดชัยนาท”
9 21/11/2018 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกับ กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมประชุมการตัดโอนพื้นที่บริการน้ำประปา
10 21/11/2018 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกับ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ประชุมการตัดโอนพื้นที่ให้บริการน้ำประปา

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/11/2018 กปภ.สาขาเลย แจ้งหยุดจ่ายน้ำลชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยพญานาค ต.เมืองเลย อ.เมือง จ.เลย _21/11/2561
2 21/11/2018 กปภ.สาขา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ไม่ทราบขนาด บริเวณ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร_21/11/2561
3 21/11/2018 กปภ.สาขาท่าเรือ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณหมู่บ้านหนองตากอง ถึงท้ายน้ำ_21/11/2561
4 21/11/2018 กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 300 มม.บริเวณ สี่แยกลำพระเพลิง_21/11/2561
5 21/11/2018 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.ท่ามะกา ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
6 21/11/2018 กปภ.สาขาท่ามะกา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ต.หวายเหนียว_21/11/2561
7 21/11/2018 กปภ.สาขาลพบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณปากซอยเทพนิมิต ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี_21/11/2561
8 21/11/2018 กปภ.สาขาบ้านผือ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณบ้านหนองโน ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ_21/11/2561
9 21/11/2018 กปภ.สาขาศรีราชา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี _21/11/2561
10 21/11/2018 กปภ.สาขากุมภวาปี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณบ้านกงพาน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี_21/11/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน