ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสมเกียรติ นงนุช

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย
ที่อยู่
391 หมู่ที่ 1
ต.นครไทย
อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
65120
โทรศัพท์
0-5538-9084
โทรสาร
0-5538-9084
Email
SomkiatN@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,452 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 107,387 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 105,280 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 85,749 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ 14.780 แม่น้ำภาค ลุ่มน้ำน่าน
2 ทต.นครไทย อ.นครไทย 12.000 แม่น้ำแควน้อย ลุ่มน้ำน่าน
3 บ้านหนองกะท้าว ต.หนองกะท้าว 0.000 แม่น้ำแควน้อย ลุ่มน้ำน่าน
รวม 26.780

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 14/03/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทยร่วมกับอำเภอนครไทย แจกน้ำดื่มบรรจุขวด เนื่องในวันการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอนครไทยสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561"ช้างล้วงเกมส์"
2 08/02/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย ออกโครงการเติมใจให้กัน ปี 2561
3 24/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย ดำเนินการโครงการประปาชารัฐ
4 29/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย แจกน้ำดื่มบรรจุขวด ในวันที่ 29 ธ.ค.2560ได้นำน้ำขวดบรรจุดื่ม ตามจุดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
5 28/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย ดำเนินการล้างถังกรอง ณ แรงสูง (หนองกะท้าว) อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560
6 12/10/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทยร่วมกับอำเภอนครไทย แจกน้ำดื่มบรรจุขวด เนื่องในวันรับบิรจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
7 07/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทยจัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค
8 04/04/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย ร่วมกับอำเภอนครไทย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
9 24/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2560
10 23/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย ขอโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน"

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน