ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายธีระยุทธ ทองสุก

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่
ที่อยู่
530 หมู่ 6
ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์
67140
โทรศัพท์
0-5678-1598
โทรสาร
0-5678-1115
Email
TeerayuthT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,605 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 6,720 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 189,681 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 153,000 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 118,740 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน 7.680 แม่น้ำป่าสัก ลุ่มน้ำป่าสัก
2 ทต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ 3.120 แม่น้ำป่าสักและฝายคลองยาง ลุ่มน้ำป่าสัก
รวม 10.800

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/08/2018 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ทีมคณะกรรมการเข้าตรวจโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water is life ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่
2 15/08/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ ส่งมอบ-รับงานโครงการรักษ์ชุมชน
3 02/08/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ ร่วมโครงการ “ มุ่งมั่น เพื่อ ปวงชน เติมใจให้กัน” ไตรมาส 4/2561
4 06/07/2018 กปภ. สาขาหนองไผ่ ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 10/2561
5 15/06/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ ร่วมกิจกรรม ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ พร้อมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณจุดปฏิบัติงานสถานีรับ-จ่ายน้ำบ้านโภชน์ อ. หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
6 14/06/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ ร่วมกิจกรรมงานกีฬารัฐวิสาหกิจร่วมกับราชการและพ่อค้าประชาชน ณ สนามกีฬาหน้าอำเภอหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
7 08/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ ได้จัดกิจกรรม มุ่งมั่นเพื่อปวงชน" โครงการเติมใจให้กัน" ครั้งที่ 3/2561
8 07/06/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนกม.35
9 06/06/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ เข้าร่วมโครงการ กีฬาต้านภัยยาเสพติด ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอหนองไผ่
10 21/05/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR “ โครงการใส่ใจผู้บริโภค” ประจำปี 2561
เลื่อนขึ้นข้างบน