ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่
ที่อยู่
647/11 หมู่ 3 ถ. เจนจบทิศ
ต.ในเมือง
อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น
40110
โทรศัพท์
0-4327-2202-3
โทรสาร
0-4327-2203
Email
PattarapornT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 14,529 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 15,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 368,317 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 347,747 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 257,133 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการบ้านโต้น เทศบาลตำบล บ้านโต้น แม่น้ำชี 5,849 1,699
2 แม่ข่ายบ้านไผ่ เทศบาลตำบล ในเมือง อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า 7,757 2,573
3 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหนอง 3,621 1,302
4 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไผ่ 3,255 1,193
5 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านลาน 5,128 1,470
6 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล หินตั้ง 4,330 1,262
7 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล แคนเหนือ 527 165
8 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเพีย 2,252 590
9 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองน้ำใส 3,305 998
10 แม่ข่ายบ้านไผ่ เทศบาลตำบล วังสวรรค์ 496 179
11 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแซง 5,219 1,450
12 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล เปือยใหญ่ 2,441 744
13 แม่ข่ายบ้านไผ่ เทศบาลตำบล บ้านแฮด 2,755 1,068
14 แม่ข่ายบ้านไผ่ เทศบาลเมือง บ้านไผ่ 6,788 2,393
รวม 53,723 17,086

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/11/2019 กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรม 5 ส.Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
2 21/11/2019 กปภ.ข.9 ร่วมกิจกรรมโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ และ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวิ่ง "PWA9 MINITHON ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง"
3 21/11/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรีเข้าร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
4 21/11/2019 กปภ.สาขาพะเยา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการ One Stop Service ในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2563 ณ หมู่ 1 ตำบลจำป่หวาย อำเภอเมือพะเยา จังหวัดพะเยา
5 21/11/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำประปา อบรมจิตอาสา904 ณ ศูนย์กสิกรรมฯ มาบเอื้อง
6 21/11/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ...... รองผู้ว่าการ (วิชาการ) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ณ โรงสูบน้ำเเรงต่ำหนองหิน 1
7 21/11/2019 สาขาบ้านฉาง ร่วมสร้างฝายธรรมชาติ อนุรักษ์ป่าชุมชน ภูดร-ห้วยมะหาด
8 21/11/2019 กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาพื้นที่ป่า ภายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน
9 21/11/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP ณ สถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำมาบประชัน
10 21/11/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในการจัดงาน “สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว”

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/11/2019 กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการ สำรวจทำ STEP TEST หาท่อแตกรั่วในพื้นที่_21/11/2562
2 21/11/2019 กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการซ่อมที่ PE ขนาด 315 บริเวณปากซอยบ้านนาตีน ม.1 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ส่งผลกระทบให้พื้นที่ตั้งแต่ปากซอยบ้านนาตีนถึงวัดคลองสนน้ำไม่ไหล ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
3 21/11/2019 กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 560 มม.
4 21/11/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด100 มม. บริเวณ ชุมชนตลาดน้อย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
5 21/11/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPE ขนาด 315 มม. บริเวณก่อนถึง อบต.คอกกระบือ
6 21/11/2019 กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด150 มม. บริเวณข้างบ้านเลขที่ 24/2 ถ.อิสลามบำรุง ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
7 21/11/2019 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPE ขนาด160 มม. บริเวณ ใกล้ไม้งามรีสอร์ท ถนนเลี่ยงเมือง
8 21/11/2019 กปภ.สาขา บ้านโฮ่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPBขนาด 50 มม. บริเวณข้างเซเว่นบ้านสันตับเต่า หมู่ 17
9 21/11/2019 กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 250 มม. บริเวณตรงข้ามโรงไฟฟ้าน้ำพอง_21/11/62
10 21/11/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณประตู 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี_18/11/62
เลื่อนขึ้นข้างบน