ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่
ที่อยู่
647/11 หมู่ 3 ถ. เจนจบทิศ
ต.ในเมือง
อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น
40110
โทรศัพท์
0-4327-2202-3
โทรสาร
0-4327-2203
Email
PattarapornT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 14,408 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 14,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 387,338 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 366,307 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 274,384 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการบ้านโต้น เทศบาลตำบล บ้านโต้น แม่น้ำชี 5,849 1,699
2 แม่ข่ายบ้านไผ่ เทศบาลตำบล ในเมือง อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า 7,757 2,573
3 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหนอง 3,621 1,302
4 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไผ่ 3,255 1,193
5 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านลาน 5,128 1,470
6 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล หินตั้ง 4,330 1,262
7 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล แคนเหนือ 527 165
8 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเพีย 2,252 590
9 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองน้ำใส 3,305 998
10 แม่ข่ายบ้านไผ่ เทศบาลตำบล วังสวรรค์ 496 179
11 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแซง 5,219 1,450
12 แม่ข่ายบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล เปือยใหญ่ 2,441 744
13 แม่ข่ายบ้านไผ่ เทศบาลตำบล บ้านแฮด 2,755 1,068
14 แม่ข่ายบ้านไผ่ เทศบาลเมือง บ้านไผ่ 6,788 2,393
รวม 53,723 17,086

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/07/2019 กปภ.สาขาบ้านผือร่วมกิจกรรม CSR ขุดลอกวัชพืชในแหล่งน้ำดิบ
2 20/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ออกโครงการเติมใจให้กัน
3 20/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 บริเวณ อบต.ท่าทองหลาง
4 20/07/2019 ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นบีทีวีเคเบิ้ลทีวี เรื่อง สถานการณ์น้ำในพื้นที่เมืองพัทยา
5 20/07/2019 โครงการ "ของหายได้คืน ประชายิ้มได้ @ กปภ.สาขาพัทยา(พ)"
6 20/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.สาขาพนมทวน
7 20/07/2019 กปภ. สาขาหาดใหญ่ (พ) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเชิญชวนให้ประชาชนยื่นคำร้องขอติดตั้งประปา พร้อมรับคำร้องขอติดตั้งประปา
8 19/07/2019 มุ่งสู่ความยั่งยืน
9 19/07/2019 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงผลิตน้ำดื่มชุมชนเขต อบต.เวียงกานต์
10 19/07/2019 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00น. กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่10/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/07/2019 กปภ.สาขาสุรินทร์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 40มม.บริเวณ หมู่บ้านจูแอม ถ.ทุ่งโพธิ์_20/07/2562
2 20/07/2019 กปภ.สาขาลำพูน แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ไฟดับ) บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาลำพูน _20/07/2562
3 20/07/2019 กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณเทศบาลสันปูเลย_20/07/2562
4 20/07/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ มบ.ไวท์เฮ้าส์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี_20/07/2562
5 20/07/2019 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณ หน่วยบริการหนองหาร_20/07/2562
6 20/07/2019 กปภ.สาขา สุไหงโกลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวเส้นท่อ Pvc ขนาด 200 มม. บริเวณ ตรงข้ามเวเว่นตากใบ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส_20/07/2562
7 20/07/2019 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยสุรนรงค์ 1 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี_20/07/2562
8 20/07/2019 กปภ.สาขาพะเยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณบ้านเลขที่ 199 ม.8 ซอย 8 บ้านสันป่าหนาด_20/07/2562
9 20/07/2019 กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 200 มม. บริเวณ หมู่บ้านชีวา 4 ม.5 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี_20/07/2562
10 20/07/2019 กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณ ตรงข้ามปั้มPT ม.4 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_20/07/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน