ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายกฤษณ์ ไกยสวน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
ที่อยู่
201 ม.6 ถนนอภัย
ต.หนองโก
อ.กระนวน
จ.ขอนแก่น
40170
โทรศัพท์
0-4325-1397
โทรสาร
0-4370-0027
Email
KrishK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,803 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 16,560 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 315,057 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 301,188 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 217,097 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการหนองกุงศรี องค์การบริหารส่วนตำบล พิมูล อ่างเก็บน้ำหนองไม้ตาย 3,627 1,031
2 หน่วยบริการหนองกุงศรี เทศบาลตำบล คำก้าว 3,342 726
3 หน่วยบริการหนองกุงศรี เทศบาลตำบล หนองใหญ่ 5,087 1,476
4 หน่วยบริการหนองกุงศรี องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเครือ 2,767 766
5 หน่วยบริการหนองกุงศรี เทศบาลตำบล หนองกุงศรี 9,268 3,254
6 หน่วยบริการคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล คำแมด อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ 3,369 875
7 หน่วยบริการคำใหญ่ เทศบาลตำบล กุดปลาดุก 7,487 1,995
8 หน่วยบริการคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล ชื่นชม 2,875 719
9 หน่วยบริการคำใหญ่ เทศบาลตำบล ท่าลาดดงยาง 3,047 766
10 หน่วยบริการคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล กุดโดน 6,357 1,621
11 หน่วยบริการคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล คำใหญ่ 1,899 549
12 หน่วยบริการคำใหญ่ เทศบาลตำบล ห้วยเม็ก 5,304 1,922
13 หน่วยบริการคำใหญ่ เทศบาลตำบล คำใหญ่ 4,028 1,239
14 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล บัวเงิน ลำน้ำพอง , อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ 1,958 896
15 แม่ข่ายกระนวน เทศบาลตำบล น้ำอ้อม 4,880 1,246
16 แม่ข่ายกระนวน เทศบาลตำบล หนองโน 3,607 959
17 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโก 8,920 3,019
18 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านฝาง 844 233
19 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุงใหญ่ 6,005 1,501
20 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด 2,593 682
21 แม่ข่ายกระนวน เทศบาลเมือง กระนวน 10,318 4,371
รวม 97,582 29,846

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/01/2020 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๓
2 20/01/2020 กปภ.สาขาลำปาง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
3 20/01/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคาร่วมงานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและการจัดงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563
4 20/01/2020 กปภ.สาขาบ้านผือเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
5 20/01/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ 17 มกราคม 2563 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2563 และวันที่ 18 มกราคม 2563 ร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
6 20/01/2020 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ดำเนินการ Step Test เพื่อวิเคราะห์การจ่ายน้ำ และเข้าทำการสำรวจหาจุดท่อแตก-ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย เเละเเก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล
7 20/01/2020 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเล เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)
8 20/01/2020 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ มณฑลทหารบกที่19 และทหารกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย
9 20/01/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ลงพื้นที่ช่วยภัยแล้ง แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน
10 20/01/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/01/2020 กปภ.สาขา ปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ไม่ทราบขนาดบริเวณ หน้ามบ. มบ.คาเดอนาลา ต.ศรีมหาโพธิ _20/01/2563
2 20/01/2020 กปภ.สาขามหาสารคาม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทร สี่แยกทางออก มบ.เสริมไทยธานี ต.ตลาด อ.เมือง _20/01/2563
3 20/01/2020 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ_20/01/63
4 20/01/2020 กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ โครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชคารและลูกจ้าง_16/1/2563
5 20/01/2020 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณตรงข้ามพรสวรรค์รีสอร์ท_20/01/2563
6 20/01/2020 กปภ.สาขาสตึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PCV ขนาด 150 มม บริเวณ แยกบ้านหนองเกาะ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์_20/01/2563
7 20/01/2020 กปภ.สาขากระบี่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 110 มม.บริเวณข่าง 7-11 ซอยเกียรติกุล_20/01/2563
8 20/01/2020 กปภ.สาขาโชคชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม.บริเวณใต้สะพานถนนมิตรภาพ ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น _20/01/2563
9 20/01/2020 กปภ.สาขาสวรรคโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว_ 2 จุด 20/01/2563
10 20/01/2020 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) _20/1/2563
เลื่อนขึ้นข้างบน