ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายกฤษณ์ ไกยสวน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
ที่อยู่
201 ม.6 ถนนอภัย
ต.หนองโก
อ.กระนวน
จ.ขอนแก่น
40170
โทรศัพท์
0-4325-1397
โทรสาร
0-4370-0027
Email
KrishK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,507 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 15,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 312,876 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 298,056 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 232,337 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการหนองกุงศรี องค์การบริหารส่วนตำบล พิมูล อ่างเก็บน้ำหนองไม้ตาย 3,627 1,031
2 หน่วยบริการหนองกุงศรี เทศบาลตำบล คำก้าว 3,342 726
3 หน่วยบริการหนองกุงศรี เทศบาลตำบล หนองใหญ่ 5,087 1,476
4 หน่วยบริการหนองกุงศรี องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเครือ 2,767 766
5 หน่วยบริการหนองกุงศรี เทศบาลตำบล หนองกุงศรี 9,268 3,254
6 หน่วยบริการคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล คำแมด อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ 3,369 875
7 หน่วยบริการคำใหญ่ เทศบาลตำบล กุดปลาดุก 7,487 1,995
8 หน่วยบริการคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล ชื่นชม 2,875 719
9 หน่วยบริการคำใหญ่ เทศบาลตำบล ท่าลาดดงยาง 3,047 766
10 หน่วยบริการคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล กุดโดน 6,357 1,621
11 หน่วยบริการคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล คำใหญ่ 1,899 549
12 หน่วยบริการคำใหญ่ เทศบาลตำบล ห้วยเม็ก 5,304 1,922
13 หน่วยบริการคำใหญ่ เทศบาลตำบล คำใหญ่ 4,028 1,239
14 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล บัวเงิน ลำน้ำพอง , อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ 1,958 896
15 แม่ข่ายกระนวน เทศบาลตำบล น้ำอ้อม 4,880 1,246
16 แม่ข่ายกระนวน เทศบาลตำบล หนองโน 3,607 959
17 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโก 8,920 3,019
18 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านฝาง 844 233
19 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุงใหญ่ 6,005 1,501
20 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด 2,593 682
21 แม่ข่ายกระนวน เทศบาลเมือง กระนวน 10,318 4,371
รวม 97,582 29,846

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/07/2019 มุ่งสู่ความยั่งยืน
2 19/07/2019 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงผลิตน้ำดื่มชุมชนเขต อบต.เวียงกานต์
3 19/07/2019 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00น. กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่10/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
4 19/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 19/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
5 19/07/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรี ทำกิจกรรม เติมใจให้กัน ครั้ง3/2562 วันที่19 กรกฎาคม 2562
6 19/07/2019 กปภ.พยุหะคีรี เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้ง5/2562 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
7 19/07/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือนก.ค.62 (พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม)
8 19/07/2019 กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
9 19/07/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์น้ำดิบประจำปี 2562
10 19/07/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมพิธีการรับมอบสิ่งของพระราชทาน ฯ จิตอาสาเฉพาะกิจ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/07/2019 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา _19/07/2562
2 19/07/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซ.ข้างบึงหนองทุ่ม บ้านโนนม่วง ต.ศิลาอ.เมือง จ.ขอนแก่น_19/07/2562
3 19/07/2019 กปภ.สาขาพิจิตร ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากปริมาณแหล่งน้ำดิบในแม่น้ำลดระดับลงอย่างรวดเร็ว_19/07/2562
4 19/07/2019 กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำกปภ.สาขาบางคล้า_19/07/2562
5 19/07/2019 กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียน สนิทวิทยา_19/07/2562
6 19/07/2019 - กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณปากทางเข้ามบ.เมืองแก้ว อ.หนองแค_19/7/62
7 19/07/2019 แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดจ่ายน้ำชั่วคราว
8 19/07/2019 แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดจ่ายน้ำชั่วคราว
9 19/07/2019 กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านใหม่ ก._19/07/62
10 19/07/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) และปัญหาน้ำไหลอ่อน_19/07/62
เลื่อนขึ้นข้างบน