ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายกฤษณ์ ไกยสวน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
ที่อยู่
201 ม.6 ถนนอภัย
ต.หนองโก
อ.กระนวน
จ.ขอนแก่น
40170
โทรศัพท์
0-4325-1397
โทรสาร
0-4370-0027
Email
KrishK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,596 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 15,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 325,723 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 313,357 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 222,315 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการหนองกุงศรี องค์การบริหารส่วนตำบล พิมูล อ่างเก็บน้ำหนองไม้ตาย 3,627 1,031
2 หน่วยบริการหนองกุงศรี เทศบาลตำบล คำก้าว 3,342 726
3 หน่วยบริการหนองกุงศรี เทศบาลตำบล หนองใหญ่ 5,087 1,476
4 หน่วยบริการหนองกุงศรี องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเครือ 2,767 766
5 หน่วยบริการหนองกุงศรี เทศบาลตำบล หนองกุงศรี 9,268 3,254
6 หน่วยบริการคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล คำแมด อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ 3,369 875
7 หน่วยบริการคำใหญ่ เทศบาลตำบล กุดปลาดุก 7,487 1,995
8 หน่วยบริการคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล ชื่นชม 2,875 719
9 หน่วยบริการคำใหญ่ เทศบาลตำบล ท่าลาดดงยาง 3,047 766
10 หน่วยบริการคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล กุดโดน 6,357 1,621
11 หน่วยบริการคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล คำใหญ่ 1,899 549
12 หน่วยบริการคำใหญ่ เทศบาลตำบล ห้วยเม็ก 5,304 1,922
13 หน่วยบริการคำใหญ่ เทศบาลตำบล คำใหญ่ 4,028 1,239
14 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล บัวเงิน ลำน้ำพอง , อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ 1,958 896
15 แม่ข่ายกระนวน เทศบาลตำบล น้ำอ้อม 4,880 1,246
16 แม่ข่ายกระนวน เทศบาลตำบล หนองโน 3,607 959
17 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโก 8,920 3,019
18 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านฝาง 844 233
19 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุงใหญ่ 6,005 1,501
20 แม่ข่ายกระนวน องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด 2,593 682
21 แม่ข่ายกระนวน เทศบาลเมือง กระนวน 10,318 4,371
รวม 97,582 29,846

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/10/2019 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
2 20/10/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และกิจกรรม ๕ ส.
3 18/10/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2563 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
4 18/10/2019 กปภ.สาขาเทิง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5 18/10/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้บริการ One Stop Service ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
6 18/10/2019 กปภ.สาขาศรีราชา ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี
7 18/10/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกงร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
8 18/10/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายน้ำค้างท่อในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
9 18/10/2019 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภมิทัศน์ บริเวณ วัดกกสับ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
10 18/10/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ออกบริการรับชำระค่าน้ำ และรับคำร้องอื่นๆ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/10/2019 ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
2 20/10/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 200 มม. บริเวณ ต.บางปะกง _20/10/62
3 20/10/2019 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีมหาโพธิ _20/10/62
4 20/10/2019 กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ก่อนถึงวัดสุธาวาส (จำนวน 2 จุด) _20/10/62
5 20/10/2019 กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ ปากทางพลูตาหลวง _20/10/62
6 20/10/2019 กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณชุมชมบ้านเนิน (จำนวน 2 จุด) _20/10/62
7 20/10/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซ.เทวา ( จำนวน 2 จุด)_20/10/62
8 20/10/2019 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ ริมคลอง ร.1 _20/10/62
9 20/10/2019 กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ สะพานเลี่ยงเมืองบ้านแก่ง _20/10/62
10 20/10/2019 - กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณ วัดตาลานใต้ _20/10/62
เลื่อนขึ้นข้างบน