ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายเดชชัย จันทพล

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ
ที่อยู่
416 หมู่ 13 ถนนมะลิวัลย์
ต.หนองเรือ
อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น
40210
โทรศัพท์
043-294838
โทรสาร
043-294807
Email
DetchaiJ@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 9,283 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 13,440 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 305,905 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 230,425 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 170,954 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายหนองเรือ เทศบาลตำบล กุดกว้าง ลำน้ำเชิญ 2,874 797
2 แม่ข่ายหนองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเม็ง 4,005 1,181
3 แม่ข่ายหนองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเรือ 2,567 697
4 แม่ข่ายหนองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทัน 1,425 468
5 แม่ข่ายหนองเรือ เทศบาลตำบล หนองเรือ 4,437 2,038
6 หน่วยบริการภูเวียง องค์การบริหารส่วนตำบล ภูเวียง อ่างเก็บน้ำโสกขุมปูน 4,161 1,393
7 หน่วยบริการภูเวียง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเรือ 768 223
8 หน่วยบริการภูเวียง องค์การบริหารส่วนตำบล สงเปือย 1,507 576
9 หน่วยบริการภูเวียง เทศบาลตำบล ภูเวียง 3,130 1,661
10 หน่วยบริการดอนโมง เทศบาลตำบล บ้านผือ เขื่อนอุบลรัตน์ , ลำน้ำเชิญ 1,368 343
11 หน่วยบริการดอนโมง องค์การบริหารส่วนตำบล จระเข้ 1,095 314
12 หน่วยบริการดอนโมง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกง 3,717 1,005
13 หน่วยบริการดอนโมง เทศบาลตำบล ดอนโมง 3,556 1,701
14 หน่วยบริการบ้านฝาง เทศบาลตำบล แก่นฝาง บึงสวาง 3,707 1,575
15 หน่วยบริการบ้านฝาง เทศบาลตำบล หนองบัว 2,536 941
16 หน่วยบริการบ้านฝาง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเหล่า 5,010 1,502
17 หน่วยบริการบ้านฝาง เทศบาลตำบล บ้านฝาง 4,726 1,730
18 หน่วยบริการหนองแก เทศบาลตำบล นาเพียง 345 119
19 หน่วยบริการหนองแก เทศบาลตำบล หนองแก 356 216
รวม 51,290 18,480

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/07/2019 มุ่งสู่ความยั่งยืน
2 19/07/2019 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงผลิตน้ำดื่มชุมชนเขต อบต.เวียงกานต์
3 19/07/2019 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00น. กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่10/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
4 19/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 19/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
5 19/07/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรี ทำกิจกรรม เติมใจให้กัน ครั้ง3/2562 วันที่19 กรกฎาคม 2562
6 19/07/2019 กปภ.พยุหะคีรี เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้ง5/2562 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
7 19/07/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือนก.ค.62 (พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม)
8 19/07/2019 กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
9 19/07/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์น้ำดิบประจำปี 2562
10 19/07/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมพิธีการรับมอบสิ่งของพระราชทาน ฯ จิตอาสาเฉพาะกิจ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/07/2019 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา _19/07/2562
2 19/07/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซ.ข้างบึงหนองทุ่ม บ้านโนนม่วง ต.ศิลาอ.เมือง จ.ขอนแก่น_19/07/2562
3 19/07/2019 กปภ.สาขาพิจิตร ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากปริมาณแหล่งน้ำดิบในแม่น้ำลดระดับลงอย่างรวดเร็ว_19/07/2562
4 19/07/2019 กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำกปภ.สาขาบางคล้า_19/07/2562
5 19/07/2019 กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียน สนิทวิทยา_19/07/2562
6 19/07/2019 - กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณปากทางเข้ามบ.เมืองแก้ว อ.หนองแค_19/7/62
7 19/07/2019 แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดจ่ายน้ำชั่วคราว
8 19/07/2019 แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดจ่ายน้ำชั่วคราว
9 19/07/2019 กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านใหม่ ก._19/07/62
10 19/07/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) และปัญหาน้ำไหลอ่อน_19/07/62
เลื่อนขึ้นข้างบน