ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุนันท์ รักษาชัฎ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล
ที่อยู่
22/13 ถ. เจริญสุข
ต.เมืองพล
อ.พล
จ.ขอนแก่น
40120
โทรศัพท์
0-4341-4207
โทรสาร
-
Email
SunanR@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,303 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 15,480 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 272,986 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 262,191 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 193,173 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการหนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเม็ก หนองสองห้อง 2,350 686
2 หน่วยบริการหนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสองห้อง 3,269 860
3 หน่วยบริการหนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนดั่ง 120 74
4 หน่วยบริการหนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนตำบล หันโจด 446 132
5 หน่วยบริการหนองสองห้อง เทศบาลตำบล หนองสองห้อง 6,049 2,598
6 แม่ข่ายเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบล เก่างิ้ว สระพักน้ำดิบทุ่งน้อย (รับน้ำจากแม่น้ำชี) , อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย 5,206 1,802
7 แม่ข่ายเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบล เพ็กใหญ่ 1,726 544
8 แม่ข่ายเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบล โสกนกเต็น 1,676 494
9 แม่ข่ายเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบล โจดหนองแก 2,278 1,080
10 แม่ข่ายเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบล โนนข่า 2,556 736
11 แม่ข่ายเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพล 3,718 1,058
12 แม่ข่ายเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบล ลอมคอม 4,470 1,438
13 แม่ข่ายเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบล แวงน้อย 1,839 592
14 แม่ข่ายเมืองพล เทศบาลตำบล แวงน้อย 2,355 652
15 แม่ข่ายเมืองพล เทศบาลเมือง เมืองพล 11,216 5,275
รวม 49,274 18,021

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/03/2019 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง เงินประกันสัญญาที่ผู้วางหลักประกันสัญญาไม่แจ้งความประสงค์ขอคืน
2 20/03/2019 แล้งนี้ชาวสงขลา หาดใหญ่ สะเดา มั่นใจน้ำประปาเพียงพอ
3 20/03/2019 กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/62 ประจำเดือน มีนาคม 2562
4 20/03/2019 กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น ณ ศาลาวัดบ้านศาลาดอน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
5 20/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 14/2562
6 20/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 12/2562 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
7 20/03/2019 กปภ.เขต 10 ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
8 20/03/2019 กปภ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท
9 20/03/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
10 20/03/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่ม โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/03/2019 กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีอุบัติเหตุรถบรรทุกอ้อยชนเสาไฟฟ้าล้มจำนวนหลายต้น บริเวณ ถ.ชัยภูมิ- สีคิ้ว _20/03/62
2 20/03/2019 กปภ.สาขา ลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 200 มม. บริเวณ แยกห้างเสรี _20/03/62
3 20/03/2019 กปภ.สาขา นครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ มบ.อยู่เจริญ _20/03/62
4 20/03/2019 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 280 มม. บริเวณบ้านโคกเจริญ _20/03/62
5 20/03/2019 กปภ.สาขา พระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำอุทัย _20/03/62
6 20/03/2019 กปภ.สาขา อุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ถนนสรรพสิทธิ์ _20/03/62
7 20/03/2019 กปภ.สาขา พระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ข้างปั๊มน้ำมัน ปตท.เสาไห้ _20/03/62
8 20/03/2019 กปภ.สาขา พัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ปากซอยนาเกลือ 12 _20/03/62
9 20/03/2019 กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ ใกล้สถานีจ่ายน้ำท่านางเริง ถนน. 340 สุพรรณ - ชัยนาท_20/03/2562
10 20/03/2019 กปภ.สาขาด่านขุนทด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ บ้านสระพัง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด_20/03/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน