ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุนันท์ รักษาชัฎ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล
ที่อยู่
22/13 ถ. เจริญสุข
ต.เมืองพล
อ.พล
จ.ขอนแก่น
40120
โทรศัพท์
0-4341-4207
โทรสาร
-
Email
SunanR@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,200 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 13,536 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 270,578 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 247,195 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 175,851 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการหนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเม็ก หนองสองห้อง 2,350 686
2 หน่วยบริการหนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสองห้อง 3,269 860
3 หน่วยบริการหนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนดั่ง 120 74
4 หน่วยบริการหนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนตำบล หันโจด 446 132
5 หน่วยบริการหนองสองห้อง เทศบาลตำบล หนองสองห้อง 6,049 2,598
6 แม่ข่ายเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบล เก่างิ้ว สระพักน้ำดิบทุ่งน้อย (รับน้ำจากแม่น้ำชี) , อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย 5,206 1,802
7 แม่ข่ายเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบล เพ็กใหญ่ 1,726 544
8 แม่ข่ายเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบล โสกนกเต็น 1,676 494
9 แม่ข่ายเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบล โจดหนองแก 2,278 1,080
10 แม่ข่ายเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบล โนนข่า 2,556 736
11 แม่ข่ายเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพล 3,718 1,058
12 แม่ข่ายเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบล ลอมคอม 4,470 1,438
13 แม่ข่ายเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบล แวงน้อย 1,839 592
14 แม่ข่ายเมืองพล เทศบาลตำบล แวงน้อย 2,355 652
15 แม่ข่ายเมืองพล เทศบาลเมือง เมืองพล 11,216 5,275
รวม 49,274 18,021

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/11/2019 กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรม 5 ส.Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
2 21/11/2019 กปภ.ข.9 ร่วมกิจกรรมโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ และ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวิ่ง "PWA9 MINITHON ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง"
3 21/11/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรีเข้าร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
4 21/11/2019 กปภ.สาขาพะเยา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการ One Stop Service ในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2563 ณ หมู่ 1 ตำบลจำป่หวาย อำเภอเมือพะเยา จังหวัดพะเยา
5 21/11/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำประปา อบรมจิตอาสา904 ณ ศูนย์กสิกรรมฯ มาบเอื้อง
6 21/11/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ...... รองผู้ว่าการ (วิชาการ) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ณ โรงสูบน้ำเเรงต่ำหนองหิน 1
7 21/11/2019 สาขาบ้านฉาง ร่วมสร้างฝายธรรมชาติ อนุรักษ์ป่าชุมชน ภูดร-ห้วยมะหาด
8 21/11/2019 กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาพื้นที่ป่า ภายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน
9 21/11/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP ณ สถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำมาบประชัน
10 21/11/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในการจัดงาน “สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว”

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/11/2019 กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการ สำรวจทำ STEP TEST หาท่อแตกรั่วในพื้นที่_21/11/2562
2 21/11/2019 กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการซ่อมที่ PE ขนาด 315 บริเวณปากซอยบ้านนาตีน ม.1 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ส่งผลกระทบให้พื้นที่ตั้งแต่ปากซอยบ้านนาตีนถึงวัดคลองสนน้ำไม่ไหล ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
3 21/11/2019 กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 560 มม.
4 21/11/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด100 มม. บริเวณ ชุมชนตลาดน้อย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
5 21/11/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPE ขนาด 315 มม. บริเวณก่อนถึง อบต.คอกกระบือ
6 21/11/2019 กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด150 มม. บริเวณข้างบ้านเลขที่ 24/2 ถ.อิสลามบำรุง ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
7 21/11/2019 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPE ขนาด160 มม. บริเวณ ใกล้ไม้งามรีสอร์ท ถนนเลี่ยงเมือง
8 21/11/2019 กปภ.สาขา บ้านโฮ่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPBขนาด 50 มม. บริเวณข้างเซเว่นบ้านสันตับเต่า หมู่ 17
9 21/11/2019 กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 250 มม. บริเวณตรงข้ามโรงไฟฟ้าน้ำพอง_21/11/62
10 21/11/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณประตู 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี_18/11/62
เลื่อนขึ้นข้างบน