ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายประพจน์ โสฬสจินดา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ
ที่อยู่
372 หมู่ 2 ถ. ธันวาคม
ต.-
อ.สมเด็จ
จ.กาฬสินธุ์
46150
โทรศัพท์
0-4386-1133
โทรสาร
-
Email
PrapotS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,986 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,560 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 160,212 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 147,174 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 105,936 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการสหัสขันธ์ เทศบาลตำบล นิคม เขื่อนลำปาว 1,829 525
2 หน่วยบริการสหัสขันธ์ เทศบาลตำบล โนนน้ำเกลี้ยง 3,199 949
3 หน่วยบริการสหัสขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล สหัสขันธ์ 772 220
4 หน่วยบริการสหัสขันธ์ เทศบาลตำบล ภูสิงห์ 794 224
5 หน่วยบริการสหัสขันธ์ เทศบาลตำบล โนนบุรี 5,305 1,874
6 หน่วยบริการนามน องค์การบริหารส่วนตำบล หลักเหลี่ยม อ่างเก็บน้ำห้วยโปร่งไผ่ 1,600 455
7 หน่วยบริการนามน องค์การบริหารส่วนตำบล นามน 933 288
8 หน่วยบริการนามน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว 2,182 624
9 หน่วยบริการนามน เทศบาลตำบล นามน 7,026 2,232
10 แม่ข่ายสมเด็จ เทศบาลตำบล สงเปลือย อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด 1,755 875
11 แม่ข่ายสมเด็จ องค์การบริหารส่วนตำบล ยอดแกง 359 346
12 แม่ข่ายสมเด็จ เทศบาลตำบล ลำห้วยหลัว 5,336 1,402
13 แม่ข่ายสมเด็จ องค์การบริหารส่วนตำบล สมเด็จ 5,792 2,102
14 แม่ข่ายสมเด็จ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง 2,610 934
15 แม่ข่ายสมเด็จ เทศบาลตำบล สมเด็จ 7,132 3,167
รวม 46,624 16,217

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/07/2019 มุ่งสู่ความยั่งยืน
2 19/07/2019 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงผลิตน้ำดื่มชุมชนเขต อบต.เวียงกานต์
3 19/07/2019 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00น. กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่10/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
4 19/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 19/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
5 19/07/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรี ทำกิจกรรม เติมใจให้กัน ครั้ง3/2562 วันที่19 กรกฎาคม 2562
6 19/07/2019 กปภ.พยุหะคีรี เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้ง5/2562 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
7 19/07/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือนก.ค.62 (พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม)
8 19/07/2019 กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
9 19/07/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์น้ำดิบประจำปี 2562
10 19/07/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมพิธีการรับมอบสิ่งของพระราชทาน ฯ จิตอาสาเฉพาะกิจ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/07/2019 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา _19/07/2562
2 19/07/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซ.ข้างบึงหนองทุ่ม บ้านโนนม่วง ต.ศิลาอ.เมือง จ.ขอนแก่น_19/07/2562
3 19/07/2019 กปภ.สาขาพิจิตร ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากปริมาณแหล่งน้ำดิบในแม่น้ำลดระดับลงอย่างรวดเร็ว_19/07/2562
4 19/07/2019 กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำกปภ.สาขาบางคล้า_19/07/2562
5 19/07/2019 กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียน สนิทวิทยา_19/07/2562
6 19/07/2019 - กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณปากทางเข้ามบ.เมืองแก้ว อ.หนองแค_19/7/62
7 19/07/2019 แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดจ่ายน้ำชั่วคราว
8 19/07/2019 แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดจ่ายน้ำชั่วคราว
9 19/07/2019 กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านใหม่ ก._19/07/62
10 19/07/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) และปัญหาน้ำไหลอ่อน_19/07/62
เลื่อนขึ้นข้างบน